huviregister.ee

Huviregister on iseseisev spetsiifiline lahend huviringide ning nendes käivate õpilaste haldamiseks. Huviregister ei sõltu kolmanda osapoole lahenditest v.a autentimisteenus, mida kasutatakse kõigi kasutajate esmakordseks autentimiseks.

Register võimaldab infot koguda, koondada ning teha see info ühest allikast kättesaadavaks nii vallale, huvihariduse pakkujatele kui lapsevanematele. Registri kaudu toimub nii toetuste arvestus kui ka huviringidega seotud arveldamine.

Register tagab huvitegevuse õppetegevuse ülevaatlikkuse ja võimaldab koguda selle kohta statistikat. Lisaks võimaldab antud süsteem saada juhendajate andmeid juhendatud tundide mahu kohta, mis on juhendajatele töötasu maksmise aluseks.

Registri andmete alusel toimub ka erasektori huvialakoolide toetamine ja toetuse kontroll. Näiteks ei küsita erasektori puhul eraldi toetuse aruannet, vaid tegevusi/osalevate õpilaste kohta saadakse andmed registrist õppetegevuse päeviku abil. Kasutusel on avalikus vaates otsingusüsteem, mis võimaldab otsida huviringe korraga mitme filtreerimisvõimaluse kaudu. See aitab kasutajatel ehk lapsevanematel ja täiskasvanud huviringide huvilistel leida endale sobivad tulemused kiiremini.

Võta ühendust info@huviregister.ee

© OÜ Oesel 2024